Finanční struktura

Provozovatel

Firma Rest CZ, s.r.o. provozuje od roku 2014 Epicentrum zdraví Eden (sanatorium), včetně wellness a poradenské činnosti, od roku 2016 Centrum Evminova pro zdravá záda, a od roku 2021 Zemědělskou farmu Eden a také Vzdělávací centrum sociální, preventivní a duchovenské péče, jehož náplň zahrnuje také organizování Misijní školy Eden. Všichni pracovníci jsou členové Církve adventistů sedmého dne a svou činností podporují poslání církve. Proto misijní škola spolupracuje s uvedenou církví při naplňování jejích záměrů vycházejících z Bible. 

Následující schéma přehledně zobrazuje strukturu činností REST CZ, s.r.o.: 

Vedoucím Misijní školy Eden je Sebastian Naumann, kterého v nepřítomnosti zastupuje Roman Uhrin. O organizaci a náplni misijní školy rozhoduje školní rada, která se skládá z následujících členů: Sebastian Naumann, Roman Uhrin, Monika Naumann a Gražyna Kelemenová. Školní rady se může jako host a pozorovatel účastnit zaměstnanec Církve adventistů sedmého dne, který je církví pro tento účel určen. 

Finanční struktura

Jako Misijní škola Eden přijímáme pro svou činnost kurzovné od studenta ve výši 74.000 Kč, přičemž těm, kteří se přihlašují dřív, dáváme slevu do 5000 Kč. Ostatní příjmy tvoří finanční dary, které přijímáme od ochotných dárců. Také nás finančně podporují misijní služebnosti ASI CS a D a Maranatha. 

Výdaje misijní školy zahrnují:

  • ubytovaní studentů a učitelů
  • strava studentů a učitelů
  • výdaje na externí učitele
  • tisk různých materiálů
  • mzdové výdaje učitelů
  • podíl na správě a učednictví
  • misijní cesty do zahraničí, po Česku a po Slovensku (YFJ, misijní tábory, výstavy zdraví)

Samostatnou složku v oblasti financování představují misijní aktivity v blízkém okolí misijní školy, které fungují pod skupinou CASD Lipník, která je součást sboru CASD Mladá Boleslav. Výdaje spojené s evangelizačními aktivitami skupiny Lipník jsou hrazeny z evangelizačních příspěvků Českého sdružení.

V závislosti na počtu studentů a zaměstnaných učitelů se pohybuje reálný výdaj na studenta ve výši 160 000 Kč až 220 000 Kč.