Historie

Už v První republice existovala na území Čech adventistická misijní škola, a sice v Loděnicích u Prahy. Od roku 2004 do 2009 existovala v Nenačovicích blízko Loděnic další misijní škola, která byla hlavně zaměřená na zdravotně misijní službu. Misijní škola Eden navazuje na předchozí tradici dvou misijních škol na venkově blízko Prahy.

V minulých letech stále více lidí v CASD vnímalo potřebu, aby měli mladí lidé možnost zažít Boha intenzivněji, než je to možné na akcích, které trvají jen několik dní – jako jsou Mission Camp, misijní tábory nebo YFJ. Misijní škola měla nabízet mnohem hlubší prožitek Pána Boha. Proto misijní škola měla obsahovat hlavně prvky, o které mladí lidé mají zájem – a sice praktický vztah a život s Bohem, křesťanský životní styl, identita naší církve a služba druhým lidem v podmínkách a potřebách současné doby.

Již v roce 2013 vzniklo v Lipníku v okrese Mladá Boleslav Epicentrum zdraví Eden, kde se už od samotného začátku uvažovalo, v souvislosti vize celého projektu, o misijní škole. Na podzim roku 2019 správní rada Edenu zjistila, že už pro založení misijní školy nastal vhodný čas. Ve stejné době tehdejší vedoucí misijní školy TGM Rakousko, Sebastian Naumann, začal přemýšlet o založení české misijní školy. Nakonec Bůh poslal do TGM Rakouska bratra, který přijal funkci vedoucího misijní školy a na základě toho se uvolnili Sebastian a Monika Naumannovi, kteří se přestěhovali do Epicentra zdraví Eden. V průběhu roku 2021 se postupně připravovaly různé prvky misijní školy a byla zahájena spolupráce s představiteli církve.

Od února do prosince 2022 úspěšně probíhal první ročník se třemi studenty. Potom následovala přestávka bez studentů na devět měsíců, ve které probíhají další přípravné činnosti pro misijní školu, jako je například logo, design a web misijní školy. Od 19. září 2023 probíhá druhý ročník, v rámci kterého studenti už mohou získat dokonce dva certifikáty. V září 2024 chystáme třetí ročník.

Jako Misijní škola Eden spolupracujeme s oddělením evangelizace Českého sdružení CASD a také s mládežnickou akcí Mission Camp. Taktéž organizujeme jednou ročně misijní tábory. Navíc jsme v kontaktu s oddělením mládeže CASD, a s podpůrnou organizací Maranatha včetně jejího hnutí YFJ.