Naše vize

Naší vizí je sloužící generace Duchem naplněných spolupracovníků Ježíše Krista.

Záměr misijní školy
Naším záměrem je všestranné školení a uschopnění mladých lidí ve věku 18 až 40 let (výjimky jsou možné podle osobní domluvy) do služby, která se podobá té, kterou konal Pán Ježíš Kristus na této zemi.
V rámci misijní školy proto nabízíme motivaci, vědomosti, schopnosti a praxi, které jsou potřebné pro Duchem naplněný a vedený život podle Božího přání – čili pro život služby, v rámci kterého Bůh skrze tebe získá lidi pro Ježíše Krista.
Nabízíme praktický vzdělávací proces pro mladé lidi zaměřený na misijní službu. Jazykovým předpokladem studia je český či slovenský jazyk alespoň v jeho pasivní podobě (porozumění). Hlavním zaměřením Misijní školy Eden je všestranná evangelizace převážně osobního rázu – v misii, spiritualitě a praktickém křesťanství. Tyto oblasti jsou úzce propojeny také s praktickými prvky zdravotně misijní práce.
Záměrem Misijní školy Eden je nadchnout mladé lidi a vybavit je ke službě druhým lidem.

Naše přání je, aby absolventi misijní školy sloužili ve sboru, v mládeži, na vysoké škole, na pracovišti, v misijní služebnosti – zkrátka kdekoliv.