Zkušenosti absolventů

Zkušenost Samuela Mitury
Zkušenost Martina Luptáka

Rok na Misijní škole Eden byl pro mě kousek nebe na zemi. Cítil jsem se tam jako v jedné rodině.

Misijní škola mi hodně pomohla ve vycházení z komfortní zóny, když jste pak úplně závislí na Bohu. Týká se to například sdílení před druhými lidmi, což je pro většího introverta, jako jsem já, dost náročné. V takových situacích jsem prožíval Boží pomoc a posilování a nabral jsem zdravější sebevědomí.

Před misijní školou jsem vnitřně toužil po uzdravení z jedné nemoci, která komplikovala můj život a nevěděl si s ní rady ani dobrý lékař. Věřil jsem, že k uzdravení může dojít na misijní škole. A nakonec k tomu do určité míry došlo. Avšak předcházelo tomu z mé strany úplné odevzdávání se Bohu, které bylo spojeno s velkými těžkostmi, když šlo o čisté spoléhání se na Boží zaslíbení. A změnilo to můj život k lepšímu.

Jsem vděčný za rozvoj v praktických dovednostech na stavbě, v kuchyni a v různých oblastech misie. Především jsem rád za prožitý rozvoj duchovních obdarování, což je proces, který po misijní škole ještě víc pokračuje, jelikož se vrátíte do běžného života, kde se vám to moc hodí.

Zkušenost Jitky Rabušicové

Misijní škola byla pro mne velkým přínosem, a to jak v oblasti cvičení metody Evminova, přímo jednotlivé cviky v praxi, tak v oblasti zdravé výživy, především:

– Jak správně vyplnit test životního stylu, vypracovaného až do civilizačních chorob
– Jak přistupovat k lidem s výsledkem vypracovaného testu
– Zajímavé informace v oblasti emočních faktorů
– Důležité informace a poznatky z různorodých oblastí zdravého životního stylu

Velkým přínosem pro mne byla duchovní oblast, velká škála různorodých informací z velmi důležitých oblastí:
– výuka křesťanského vůdcovství – velmi dobře zvolená inspirativní výuka kolektivní práce a obohacení se navzájem duchovními myšlenkami z Božího slova. 
– výuka o Duchu prorockém, velmi důležité informace, jak číst knihy Ellen Whiteové
– vzdělání podle Božího přání, opravdu důležité pro mladé lidi, jak se dobře rozhodnout do budoucna
– Gabriel Mauer a jeho studium Křesťanského vůdcovství muselo nadchnout pro duchovní práci všechny studenty, a to především jeho dlouholeté zkušenosti chození s Bohem.

Nejvíce mě obohatil výklad svatyně, podrobně vypracované Biblické studium k tématu svatyně. Podává komplexní obraz jednotlivých předmětů ve svatyni v souvislosti na Pána Ježíše Krista. Je to opravdu pro nás GPS. Tento výklad mohu dobře uplatnit v mé současné aktivitě knižní evangelizace.

 Za jeden měsíc jsem získala tolik informací, které mohu uplatnit v celém zbytku mého života.

Toto studium doporučuji každému člověku, který má zájem o výše uvedené informace.