Postoj k desátkům

Jsme přesvědčení, že desátek je určený pro církev a splnění její Bohem dané misie. Jako podpůrná
misijní organizace máme sice podíl na splňování účelu a poslání celosvětové adventní církve, ale
přesto žádné desátky nepřijímáme. Avšak rádi přijmeme vaše dobrovolné dary vděčnosti Pánu Bohu.