Termíny a kurzovné

Další výdajTermíny
Ročníky misijní školy probíhají od září do srpna následujícího roku.
Zahájení dalšího ročníku: 19.9.2023
Ukončení dalšího ročníku: 1.9.2024

Kurzovné:
Vzhledem k tomu, že se ve světě vše zdražuje, pohybují se současné výdaje za každého studenta
misijní školy ve výši 160 000 – 220 000 Kč. Tyká se to mj. ubytování, stravovaní, vyučovacích
materiálů, misijních cest, externích učitelů, mzdových a jiných nákladů zaměstnanců misijní školy.
Díky sponzorům, kteří věří smyslu a významu misijní školy a kteří nás dobrovolně podporují, žádáme
od studenta misijní školy kurzovné jen ve výši 68 000 Kč.
Možná i přesto je pro tebe taková částka příliš vysoká. Pokud finančně zápasíš se zaplacením
kurzovného, tak tě žádáme, abys tuto skutečnost uvedl ve své přihlášce. Nechceme, aby se na misijní
školu dostali pouze lidé, kteří jsou požehnaní finančními prostředky. Věříme, že Bohu patří veškeré
stříbro a zlato (Ag 2,8) a že se o tvoje peníze postará. Je však důležité, abys udělal vše, co je v rámci
tvých možností, aby Bůh mohl přidat svou část. Zde je pár rad k tomu, jak můžeš sehnat potřebné
finance v případě finanční nouze:

  • Zeptej se výboru tvého místního sboru, jestli by mohl pokrýt část tvého vzdělání na misijní
    škole.
  • Hledej si soukromé podporovatele (v rodině, mezi kamarády, …).
  • Usiluj o co největší výdělek peněz, například v rámci brigády.
  • Pokud by se navzdory tvým snahám nic nepodařilo, tak nás prosím kontaktuj.

Pojištění:
Upozorňujeme na to, abys měl v průběhu roku na misijní škole platné zdravotní pojištění pro území ČR. V některých
případech to může znamenat ještě větší finanční výdaj během celého roku, s kterým bude souviset
další zkušenost s naším pečujícím Bohem.

Další výdaje:

Další poplatky v rámci misijní školy budou jen pro praní prádla a tisk osobní potřeby. Všechny ostatní ceny včetně tisku vyučujícího materiálu jsou již zahrnuté v ceně ročního studia.