Přihláška

Máš zájem o misijní školu? Rádi přijmeme tvou přihlášku!
Podmínky pro přihlášení:
– věk 18-40 (výjimky jsou možné podle osobní domluvy)
– občanství nebo trvalý pobyt v státu Evropské unie
– nebereš žádné omezující léky (např. z důvodu psychického onemocnění), legální nebo ilegální drogy
– ztotožňuješ se s misií a věroukou celosvětové Církve adventistů sedmého dne
– jsi ochotný se Bohu denně odevzdávat a nechat se Jím použít
– přečetl sis manuál misijní školy a souhlasíš s ním

Manuál misijní školy najdeš tady:
Odkaz na manuál

Následně jsou ti k dispozici formuláře, které musíš pro přihlášku vyplnit:
Odkaz na formulář přihlášky online
Odkaz na formulář přihlášky
Odkaz na formulář doporučení online
Odkaz na formulář doporučení

K tvé přihlášce potřebujeme navíc:

  • tvou aktuální fotku
  • tvůj životopis
  • potvrzení o dosaženém vzdělání a kurzech

Dále tě prosíme, abys dal formulář doporučení tvému kazateli, staršímu sboru a libovolné osobě tvého výběru, která tě dobře zná.
Tito lidé pošlou vyplněný formulář doporučení co nejrychleji vedoucímu misijní školy.

Přihlášku s doplňujícími přílohami pošli

  • jako sken mailem na info@mseden.cz
  • nebo poštou na adresu Sebastian Naumann, Lipník 3, 294 43 Lipník, Česká republika

Tvé údaje zpracováváme důvěrným způsobem, používáme je jen pro interní účely a budou po ukončení ročníku zničeny.

Proces po přihlášce

  1. Přesvědči se, že celá přihláška včetně všech tří formulářů doporučení jsou u vedoucího Misijní školy Eden co nejdříve. Čím dříve se přihlásíš, tím větší bude totiž sleva na školné. 🙂
  2. Účast na povinném pracovně-poznávacím pobytu.
  3. Interview s vedoucím misijní školy.
  4. Následuje e-mail se zprávou o přijetí nebo odmítnutí. Potom potvrdíš své přijetí jako student misijní školy.
  5. Kurzovné zaplatíš po částkách po výzvě k zaplacení vedoucího misijní školy.