Učební osnova

Jak poznat Boží vůli
Objevujme principy pro to, jak můžeš přijít na Boží vůli pro svůj život. Zaměstnanci Edenu vypráví navíc své příběhy o tom, jak nalezli Boží vůli pro svůj život.

Učednictví
Ježíšova srdeční záležitost je, aby měl učedníky, kteří činí druhé učedníky, kteří zase činí druhé učedníky. Ježíš se zkrátka nedokáže dočkat hnutí Duchem naplněných učedníků. Tento předmět přibližuje v teorii a praxi to, co bychom měli udělat s každým členem církve po křtu. Součástí vyučování budou pravidelná setkávání naší skupinky učednictví.

Křesťanský životní styl
Jak vypadá život křesťana? Jak můžu v síle Ducha svatého působit Ježíši radost svým životním stylem? Jak být zásadový a vyvážený a i přesto jít s dobou a trendem? Jak se chovat k opačnému pohlaví? Jak trávit volný čas podle Ježíšova srdce? Jak se oblékat tak, abych obohatil druhé a sebe? V tomto předmětu řešíme tyto a mnoho dalších otázek!

Duševní zdraví
Cílem křesťanů je, abychom měli Ježíšovo smýšlení – čili abychom mysleli tak zdravě, jak myslí Bůh. Tento předmět nám ukazuje různé špatné a nemocné vzorce smýšlení a pomáhá nám, abychom se přibližovali Božímu smýšlení.

Přátelství a manželství
Jak souvisí sobota, plán spasení a manželství? Zvěstuji svým vztahem správné nebo špatné evangelium? Jak mám vést svá přátelství? Kdy ve vztahu mám udělat jaké kroky? Co o tom říká Bible? Jaké je tajemství šťastného manželství? Tento předmět tě jistě obohatí a připraví tě na celý život. 🙂

Křesťanská hudba
Víme, že satan je hudebník a přináší své hudební prvky i do křesťanství. Která hudba Boha oslavuje? Která hudba ho neoslavuje? Jak naložit s tím, když se mi líbí určitá hudba, která se však Bohu nelíbí? Když můj vkus je v rozporu s Božím vkusem? Když můj bratr nebo moje sestra má o tom jiný pohled než já? Pokus o vyvážený pohled do tématu, o kterém se většinou mlčí.

Vzdělávání podle Božího přání
V dějinách Izraele a protestantismu pozorujeme dva úplně odlišné proudy vzdělávání. Najdeme tyto proudy i v dějinách adventního hnutí, a dokonce i v současnosti. Napjatá procházka církevními dějinami, v kterých objevíme principy vzdělávání podle Božího přání a srdce.

Duch proroctví
Kdo byla Ellen Whiteová? Jak s ní a s jejími spisy zacházet? Co učí Bible o současných prorocích? Co se udělalo špatně v předávání jejích spisů? Nový a čerstvý nevídaný pohled na dílo a osobu, která velkou mírou ovlivňuje adventní hnutí.

Křesťanské správcovství
Jak mám zacházet s mým majetkem, časem a obdarováním, které mi Bůh dal? Jak funguje finanční systém církve? Co se děje s mým desátkem? Kolik vydělávají zaměstnanci církve? Najdi odpověď na otázky, které jsi měl dlouho na srdci.

Adventní dějiny
Víš, kdo byl Bates a Fitch? Co se vlastně stalo v roce 1844? A jak si Bůh adventní hnutí vedl dále? Kdy Bůh dal církvi své poznatky? Jak jsme vůbec přišli na to, v co věříme? Jaké byly krize a jak si Bůh svou církev vedl? Tento předmět ti přibližuje o trochu více pozadí naší církve, protože jen dějiny můžou za to, že se dnes nacházíme tam, kde jsme.

Život a práce v Duchu svatém
Jsem tělesný nebo duchovní křesťan? Pracuji z vlastní síly pro Boha, anebo pracuje Bůh skrze mě? Jsem opravdu pokorný, anebo jsem duchovní sobec? Snažím se o nemožné věci, anebo dávám prostor Duchu svatému, aby to nemožné uskutečnil ve mně? Žiju pro Boha, anebo žije Bůh pro mě a ve mně? Tyto a mnoho dalších otázek řešíme v tomto předmětu. Tento předmět je naprostý základ celé misijní školy! 🙂

Křesťanské vůdcovství
Jaké jsou principy křesťanského vůdce? Jak funguje struktura naší církve? Co je úkol a kompetence místního sboru, sdružení, unie, divize a generální konference? Tady se dozvíš spoustu zajímavých a užitečných rad, informací a tajemství pro celý život!

Základní věrouka CASD
V co vlastně věříme? Jak si obhájím Boží trojici? Jak bude podle Bible vypadat Ježíšův druhý příchod? Co se děje po smrti? Podíváme se stručně na vybraná základní učení z Bible.

Jak studovat Bibli
Jaké jsou metody a způsoby pro studium Bible? Který překlad Bible se na co hodí? Jak se můžu hlouběji „hrabat“ v Božím slově? Jak si z Bible vezmu praktickou interpretaci a aplikaci pro můj život?

Sobotní škola
V tomto předmětu se podíváme na dějiny a strukturu sobotní školy. Budeme se zabývat tím, jak si ideálně sobotní školu v týdnu připravovat a jak ji vyučovat. Pozor: Postupně poznáme, že se církev převážně v Česku a Evropě od ideálního konceptu sobotní školy odklonila. Buď zvědavý. 🙂

Dávání biblických hodin
Skoro každý člen sboru by měl být schopen dávat biblické hodiny. Je to v podstatě jednodušší než vedení sobotní školy. Ale jak to v praxi udělám? Jaké mám zvolit pořadí témat? Jak vypadá biblická hodina v praxi? A jak udělám výzvu? Kdy je osoba připravená na křest a kdy ještě ne? Prostě budeme řešit spoustu praktických otázek spojených s biblickými hodinami…

Veřejný projev a kázání
V tomto předmětu se naučíš od zkušeného kazatele, jak si můžeš připravit svoje kázání. Možná přijdeš na to, že během kázání zažiješ Boha tak jako málokdy, a že tě volá do služby laického kazatele. 🙂

Práce v malých skupinách
Budeme se zabývat strukturou a zásadami práce v malých skupinkách. Také se podíváme na různé fungující příklady malých skupinek.

Osobní a veřejná evangelizace
Tento rozsáhlý předmět obnáší veškeré zásady evangelizace. Budou v něm například následující věci: Jsem opravdu Duchem naplněný spolupracovník Ježíše Krista? Je misie můj životní styl anebo nějaká sborová akce? Jak můžu přivést člověka k Pánu Ježíši? Jak můžu člověka doprovázet na cestě vysvobození od hříchu a okultního zatížení? Jak vést člověka k tomu, aby začal trvalý vztah s Bohem? Jaké misijní způsoby dnes fungují? Kde vidím svoje obdarování já? Ve které oblasti bych rád sloužil? Jak by měl fungovat evangelizační cyklus každého místního sboru?

Soběstačná misijní práce
Jak můžu být v praxi misionář, který není finančně podporován církví? Jakým způsobem funguje soběstačná podpůrná misijní služebnost jako je Eden?

Evangelizace literaturou
Evangelizace knihami je v aktuální době jedna z nejefektivnějších metod, jak být jako církev viditelní tam, kde se pohybuje většina lidí. Jakým způsobem můžu rozdávat lidem literaturu naděje? Jak bych se měl chovat u knižního stolečku nebo vozíku? Jakým rozumným a citlivým způsobem mám knihy nabídnout? Jak vypadá duchovní příprava na evangelizaci knihami? Podíváme se na tyto a další oblasti spojené s evangelizací literaturou.

Svatyně
Ačkoli je svatyně naprostý základ a pilíř adventní teologie, moc se o ní nemluví. Tento předmět má přiblížit svatyni netradičním způsobem. Jsi například zvědavý, co vůbec znamená název přítomná pravda? Co se vlastně děje od roku 1844? Co má svatyně říct o mé identitě a o tom, kde se v dějinách nacházíme? Těmito a dalšími věcmi se budeme zabývat v tomto zajímavém předmětu.

Daniel a Zjevení
Vnímáš v Danielovi a Zjevení zmatek? Máš v tom nejasnosti? Neuspokojují tě výklady, které jsi zatím slyšel? V tomto předmětu si rozebereme většinu vidění z knih Daniele a Zjevení. Tento předmět má přiblížit stručným a strukturovaným způsobem vidění, která neztratila nic na své důležitosti.

Poslední události
Zde se podíváme na informace, které nám Bůh zjevil o posledních událostech. Tento předmět nás má uschopnit k tomu, abychom vyšli do této doby beze strachu a s naprostou důvěrou v Pána Ježíše.

Cesta ke zdraví a životní harmonii
Společně studujeme a probíráme tuto obohacující knihu, která nabízí inspirující návody na spoustu životních oblastí.

Principy a dějiny zdravotně-misijní práce
Odkud se vzala zdravotně-misijní práce? Jaké má dějiny? Co říká současná věda a společnost o Adventistech a zdraví? V čem spočívá tajemství a síla zdravotní misie? V tomto předmětu objevíme odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek.

Program Newstart
Probíráme pozadí a zásady programu a 8 zásad Newstart.

Civilizační choroby a prevence
Jaké jsou civilizační nemoci? Jak vznikají? Jaká je jejich účinná prevence? Jak tyto znalosti můžu předávat dál?

Jednoduchá masáž šíje a na masážním stolu
Masáž je jednoduchý způsob, jak si získat důvěru druhého člověka. V tomto předmětu se naučíš jak masáž šíje, tak masáž zad na masážním stolu. Rozsáhlé vyučování na masážní certifikát v rámci našich možností není, ale podáme určitý základ masírování.

Cvičitel metody Evminova – s certifikátem
Spousta lidí se trápí pokřivenými a bolestivými zády. Metoda Evminova spojuje všechny výhody pro vyvážené uvolnění krční páteře. Tato metoda se dokonce jeví jako úžasná pro prohloubení kontaktu s nejrůznějšími lidmi tam, kde člověk bydlí. Po úspěšném absolvování získáš certifikát Cvičitele metody Evminova.

Absolvent kurzu Cvičitel metody Evminova má možnost získat nejen cvičební dovednosti, ale také oficiální certifikát od Kyjevského Centra Evminova, který ho opravňuje vézt cvičební hodiny s klienty. Tento certifikát opravňuje vézt cvičební hodiny a používat know how a značku Centra Evminova, avšak neopravňuje k otevření živnosti a s tím spojenými možnostmi podnikání. Na to je potřeba si udělat český kurz, příp. kurz s platností v EU – a sice Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Funkční trenér a podobné.

Vodoléčba
V tomto předmětu se podíváme na principy vodoléčby a její nejčastěji užívané metody. Znalost vodoléčeb je další mocný nástroj pro prohloubení vztahu s lidmi v okolí.

Výživa
O výživě existují mnohé rozporuplné a protichůdné vědecké studie. Vysvětlíme si velký duchovní spor dvou mocností v oblasti výživy a najdeme principy, které nám pomohou v tom, abychom radili druhým co nejlépe v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Také rozebereme často pokládané otázky a mýty v oblasti výživy a ukážeme si, kde tyto mýty postrádají logiku a vědecké opodstatnění.

Efektivní poradenství životního stylu – s certifikátem
Lidé potřebují jednoduchou, pochopitelnou, a přesto odbornou a vědecky založenou konzultaci ohledně životního stylu. Tento předmět tě uschopňuje k efektivnímu poradenství životního stylu a k efektivnímu předávání znalostí v oblasti zdraví, které jsi na misijní škole získal. Po úspěšném absolvování dokonce získáš certifikát Efektivní poradenství životního stylu!

Absolvent kurzu Efektivní poradenství životního stylu má možnost získat certifikát od Epicentra zdraví Eden. Opravňuje ho vézt poradenství s klienty na základě získaných znalostí s využitím know how. Tento certifikát neopravňuje k otevření živnosti a s tím spojenými možnostmi podnikání. Na to je také potřeba si udělat český kurz, příp. kurz s platností v EU – a sice Poradce zdravého životního stylu, Výživový poradce a podobné. 

Kluby zdraví
Jak funguje klub zdraví? Na co si musím dát pozor? Jaká si zvolit témata? Jak často se má klub zdraví odehrávat? Jak je to s kluby zdraví v současné době?

Zásady přirozeného zemědělství
Seznámíme se s tajemstvími, výzvami a požehnáními přirozeného zemědělství.

Základy vaření
Půjdeme do kuchyně a na základě společného vaření si ukážeme pár principů a zásad přípravy zdravého, chutného a plnohodnotného jídla.

Jednoduchá stavba
Půjdeme do lesa a sestavíme si jednoduchý přístřešek. Získáš znalost a zkušenost, která tě jistě obohatí pro horší časy. 🙂

Praktická domácí práce
V tomto předmětu se podíváme na tajemství a způsob praktických domácích prací.

Příprava dřeva na topnou sezónu
Zabýváme se teorií a praxí přípravy dřeva na zimní období roku.

Zde Vložte Text Nadpisu

Zde Vložte Text Nadpisu